E-shop Rychlý kontakt Prohlédněte si recenze
Máte dotaz? +420 607 592 388 (Po - Pá: 08:00 - 17:00) | E-shop: +420 725 369 445 (Po - Pá: 08:00 - 17:00)

PROČ PEMATROS?


Příprava na automatizaci skladových procesů s využitím VNA vozíků

Neznáte pojem VNA vozíky? Věřte, že ve skladovém hospodářství se s ním budete stýkat stále častěji. Jak připravit váš sklad na automatizaci díky využití VNA vozíků?

Co jsou to VNA vozíky?

VNA je zkratka pro very narrow aisle – velmi úzkou uličku. Od toho této zkratky vzniklo pojmenování pro VNA vozíky, tedy vozíky, které se sami dokáží pohybovat i ve velmi úzkých skladových uličkách díky chytrému systému.

Díky využití VNA vozíků, tedy můžete výrazně zúžit skladové uličky a získat tím více prostoru pro skladovací regály.

Možnost zúžení uličky vychází z technických parametrů vozíků, způsobu vedení techniky vozíku, typu hlavy a vidlic.

Implementace WMS

Implementace řízení skladu VNA technologií představuje vyšší úroveň systémového řízení WMS (Warehouse Management System). WMS musí v případě použití automatických vozíků zahrnout procesy pro řízení technologií a tím se z něj stává WCS (Warehouse Control System). 

Před pořízením tohoto systému se svého dodavatele zeptejte na tyto otázky:

  • Jaké je potřeba specifikovat hardwarové podmínky
  • Zvládne technologie VNA skladové procesy sama, nebo je nutný zásah zaměstnance skladu
  • Do jaké míry je zásah zaměstnance nutný
  • Budeme schopni v našem skladu využít plný potenciál technologie
  • Je náš sklad pro VNA technologii vhodný

Co je potřeba vyřešit ?

Že vám zní využití VNA vozíků skvěle? Než uděláte unáhlené rozhodnutí a vozíky pořídíte, nejdříve je potřeba připravit halu i váš pracovní tým.

Stav haly

Jako první je potřeba posoudit zda je vaše hala vhodná pro implementaci VNA vozíků. Nejdůležitější je rovná podlaha. Pokud není podlaha zcela rovná, mohou vozíky při jízdě vypadávat z řídící dráhy nebo zastavovat. VNA se chybně přistaví k přesné paletě a dojde k chybnému nabrání zboží.

Velmi často se před zprovozněním VNA systému provádí dodatečná úprava podlah s broušením a vyrovnáním, což může výrazně navýšit náklady na implementaci VNA.

Pokrytí Wifi

Wifi síť musí pokrývat doslova všechny kouty vašeho skladu, kde se bude VNA pohybovat. Pokud je wifi nestabilní, dochází k výpadkům a celý proces vyskladňování se výrazně zpomaluje.

Projekt integrace systému VNA

Na začátku je důležité důkladně promyslet celý VNA projekt, rozsah integrace, vliv na okolí a způsob skladování.

Nejčastěji se řeší komplexní integrace, kdy jsou kromě VNA vozíků použity dopravníky, váhy, semafory a další. Integrátor systém navrhne tak aby na sebe jednotlivé úkony navazovaly, nedocházelo k časovým prodlevám a finančním ztrátám. 

Jak zboží skladujete

Pro správné naplánování VNA integrace je samozřejmě důležité, jaké regály pro skladování zboží využíváte. 

  • jednoúrovňové regály (single)
  • dvouúrovňové regály (double deep) – náročnější na nastavení řídicího systému a skladbu procesů, ale ušetříte díky nim velké množství místa

Výběr manipulační jednotky a vychystávání zboží

Dalším bodem, který si musíte na začátku určit je, zda budete vychystávat kusové zboží, krabice nebo celé palety. 

Pokud převážíte celé palety, je možné celý proces plně automatizovat. Při vychystávání kusového zboží a krabic je nutný zásah zaměstnance skladu, kdy obsluha ručně kusy odebere, uloží na paletu VNA a potvrdí vyskladnění pomocí terminálu na vozíku nebo skenerem. 

Zaměstnanci

Než nastavíte procesy a rozhodnete se, jaký stupeň automatizace ve vašem skladu zvolíte, zamyslete se nad tím jak schopné a technicky zdatné zaměstnance máte. 

Pokud se u vás ve firmě zaměstnanci příliš často nestřídají, jsou zodpovědní a spolehlivý, můžete pomýšlet na určitý stupeň volnosti v nastavených procesech.

Dochází-li ale k časté výměně zaměstnanců, je lepší volit vyšší úroveň automatizace, díky které bude proškolení nových pracovníků velice rychlé. 

Autor: Petr Matuš

Jsem majitel společnosti Pematros, kde se věnuji obchodu a rozvoji firmy. Od roku 2015 dodáváme nové a použité regálové systémy do malých i velkých firem a to na klíč – od dopravy, montáže po následné revize.

Sledujte mě: LinkedIn