E-shop Rychlý kontakt Prohlédněte si recenze
Máte dotaz? +420 607 592 388 (Po - Pá: 08:00 - 17:00) | E-shop: +420 725 369 445 (Po - Pá: 08:00 - 17:00)

PROČ PEMATROS?


BOZP ve skladu a u regálů

I když se to nemusí na první pohled zdát, práce ve skladu patří mezi rizikové profese. Uskladněný materiál v regálech a na paletách má často vysokou hmotnost a hrozí riziko jeho pádu. Z tohoto důvodu je třeba dbát na bezpečnost práce ve skladu, dodržovat bezpečnostní nařízení, provádět pravidelné kontroly a školit zaměstnance ohledně možných rizik při práci.

Školení zaměstnanců

Mezi základní způsoby snížení rizika vzniku pracovního úrazu při práci ve skladu patří provádění pravidelného školení bezpečnosti práce, a to nejen zaměstnanců, ale všech osob, které se budou v prostorách skladu pohybovat. Školení pomůže předcházet nehodám způsobeným neznalostí BOZP nebo nedostatečným seznámením zaměstnanců s jejich povinnostmi.

Požadavky na podlahové plochy

Jedním z prvků pro zajištění bezpečnosti ve skladech je zřetelné označení podlah, které uvádí jejich maximální nosnost. Při překročení nosnosti podlahy by mohlo dojít ke snížení stability regálů a palet. Nebezpečný je také vznik kolejí a prohlubní, které mohou ovlivnit stabilitu manipulačních vozidel.

Veškeré plochy určené pro skladování a pro manipulaci s břemeny – tedy celá podlaha skladu – musí být rovná a zpevněná a musí být zajištěno jejich odvodnění. 

Šířka uliček mezi regály

Minimální šířku uličky lze rozdělit podle typu pohybu.

  • ČSN 269010, odst. 3.1 – 650 – 1 150 mm
  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., příloha 10.3 – 1 metr
  • ČSN 7308845, odst 9.2 – požární předpis – 825 mm

Z těchto zákonů není možné jasně vyčíst, jak široká ulička má doopravdy být. Zpravidla se šířka uličky pohybuje kolem 800 mm.

Šířka uličky pro manipulační techniku

I zde si hodnoty v zákoně odporují.

  • ČSN 269010, odst. 3.3.1 – o 800 mm širší, než je šířka manipulační techniky
  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., příloha odst. 10.3 – o 400 mm širší, než je šířka manipulační techniky
  • ČSN EN 15620, odst. 5.4.5 –   o 600 mm širší, než je šířka manipulační techniky, u obousměrného provozu o 900 mm
  • ČSN EN 15629, odst. 5.4.4.1 – u kolmého zakládání minimálně 200 mm navíc.

Co je jisté, že ulička musí neustále umožňovat průchod a průjezd a nesmí v ní tedy být žádné překážky. V případě stanovení šířky vycházejte z hodnot, které znáte – šířka manipulační techniky, typ nákladu, zkušenost obsluhy a přidejte rezervu, aby se o regály náhodou nezavadilo.

Ukládání materiálu do regálů

V případě, že se materiál ručně ukládá do regálů do výšky více než 1,8 m, musí být užity bezpečné pomůcky, jako jsou schůdky, žebříky či manipulační technika. Použití židle či stoličky není přípustné, protože zde hrozí poměrně vysoké riziko pádu.

Všechen skladovaný materiál se musí skladovat a stohovat tak, aby při jeho ukládání, skladování a odebírání nemohlo dojít k jeho sesuvu a pádu.

Požadavky na regály

Dokumentace je důležitá

Při zakoupení nového skladového regálu by k němu měla být přiložena dokumentace, ve které by měly být uvedeny maximální rozměry regálu a také jakými manipulačními prostředky a způsoby lze do něj bezpečně ukládat materiál a poté ho zase vyskladňovat. Měla by obsahovat také informace o kotvení ke stěně či podlaze. Vždy je potřeba dodržovat všechny požadavky uvedené v průvodní dokumentaci.

Pokud by k nově zakoupenému regálu nebyla přiložena potřebná dokumentace, reklamujte jej nebo vraťte prodejci. S regály bez dokumentace se lze setkat zejména v případě, kdy si je někdo vyrobí sám. I v těchto případech je nutné myslet na dodržování patřičných nařízení. Pokud k regálu neexistuje průvodní dokumentace, nařízení č. 378/2001 Sb. stanovuje povinnost zpracovat místní provozní bezpečnostní předpis a upravuje jeho vlastnosti pro zvýšení bezpečnosti zaměstnanců.

Označení regálů

Regály musí být označeny bezpečnostními tabulkami, které uvádí nejvyšší nosnost buňky a nejvyšší počet buněk v jednom sloupci.

Kontrola regálů

Kontroly regálů a všech dalších skladovacích zařízení se musí dle nařízení č. 378/2001 Sb. provádět nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném průvodní dokumentací, není-li četnost kontrol dokumentací upravena.

Při revizi regálů se zpravidla kontroluje označení, nosnost, stabilita, svislost, vodorovnost, ukotvení a celkový stav regálů se zaměřením na kontrolu poškození stojen a spojů.

Autor: Petr Matuš

Jsem majitel společnosti Pematros, kde se věnuji obchodu a rozvoji firmy. Od roku 2015 dodáváme nové a použité regálové systémy do malých i velkých firem a to na klíč – od dopravy, montáže po následné revize.

Sledujte mě: LinkedIn