E-shop Rychlý kontakt Prohlédněte si recenze
Máte dotaz? +420 607 592 388 (Po - Pá: 08:00 - 17:00) | E-shop: +420 725 369 445 (Po - Pá: 08:00 - 17:00)

PROČ PEMATROS?


Jak funguje Kaizen?

Kaizen je japonská teorie, která je založena na myšlence, že dlouhodobého a významného vývoje lze dosáhnout malými a nepřetržitými změnami.  Pojem Kaizen se skládá ze dvou japonských výrazů: kai- změna, zen – k lepšímu. Principem je rozložit úkol na malé dílčí části, eliminovat problémy a optimalizovat pracovní postupy. 

Jak se zrodila Kaizen teorie?

Kaizen metoda se poprvé realizovala v japonských podnicích po 2. světové válce. Cílem bylo obnovit poválečný japonský průmysl. Uplatňováním Kaizen metody je proslulá automobilová společnost Toyota, kde ji zavedl inženýr Taiichi Ohno v rámci lean managementu. Jedním z pilířů výrobního systému Toyoty je myšlenka neustálého zlepšování kvality a zefektivnění procesů.

Do západní společnosti se rozšířila Kaizen metoda v 60. letech díky manažerovi Masaaki Imai. V roce 1985 založil  Kaizen Institute, což je instituce, která se zabývá šířením a podporou Kaizen kultury a další osvětou lean managementu.

Oblasti, ve kterých se Kaizen metoda uplatňuje:

 • Zvyšování kvality produkce
 • Optimalizace procesů a pracovních postupů
 • Zvyšování úspory materiálu a času
 • Snižování nákladů
 • Zlepšení bezpečnosti práce
 • Motivace zaměstnanců
 • Zlepšení podnikové kultury a komunikace mezi zaměstnanci

Kaizen a 5 základních elementů:

 • Týmová spolupráce zaměstnanců.
 • Osobní disciplína zaměstnanců.
 • Vysoká morálka ve společnosti.
 • Kroužky kvality – podnik potřebuje pozitivně naladěné, sdílející a kreativní zaměstnance.
 • Zlepšovací návrhy – každý zaměstnanec může přijít s  novým návrhem.

Jak uplatňovat Kaizen metodu v praxi

Podstatou strukturovaného Kaizen procesu je sběr návrhů na zlepšení od všech zaměstnanců ve firmě. Cenné informace a návrhy se tak následně shromáždí, vyhodnotí, schválí, standardizují a nakonec zrealizují. Při aplikování Kaizen metody následujte tyto základní pravidla:

 • Pořád je co zlepšovat. Že něco funguje, neznamená, že by to nemohlo jít lépe. 
 • Je potřeba najít opravdové příčiny problémů a neřešit pouze důsledky. Je pravděpodobné, že stejná situace se bude opakovat.
 • Komplikace je třeba řešit už v samotném počátku, aby se problémy dále nerozvíjely a nezpůsobily další zátěž.
 • Provádění změn musí mít jasné pořadí. Nejlepší je začít se snadnějšími, rychlejšími a finančně méně nákladnými kroky.

Kaizen proces má být vždy na dosah

Umístěte lístky nebo formuláře pro své kolegy, tak aby byly snadno dostupné a na očích z pracovních míst. Pracovníci tak nemusí nápady nosit dlouho v hlavě a nehrozí, že své návrhy zapomenou nebo si je rozmyslí. V dnešní době pro zadávání návrhů v rámci Kaizen procesu hodně podniků využívá také nejrůznější interní aplikace a systémy. Zde by měl být rovněž kladen důraz na snadnou dostupnost a zároveň na uživatelsky příjemné prostředí.

Transparentnost a vizualizace Kaizen procesu

Kaizen proces a jeho vývoj by měl být transparentní a přehledný. Zaměstnanci si zaslouží, aby měli přehled, jak jsou jejich návrhy vyhodnocovány. Osvědčeným způsobem je prezentovat vývoj zpracování nápadů na tabuli nebo nástěnku. Vhodné místo jsou uličky mezi jednotlivými pracovišti.

Důležitost zpětné vazby v Kaizen procesu

Zpětná vazba od vedení společnosti je pro zaměstnance obvykle největší motivací k aktivnímu přístupu. Zaměstnanci očekávají, že dostanou reakci na to, jak byl jejich nápad přijat, jaké zlepšení přinesl, případně proč neuspěl. Úspěšné zlepšováky se oceňují většinou finančním bonusem k výplatě.

Metody Kaizen procesu

Příklady některých často užívaných metod při aplikaci Kaizen teorie: 

Muda

Podle Kaizen teorie spočívá základní zlepšení v omezení plýtvání, které se označuje pojmem Muda. Podstatou je identifikace a eliminace všeho, co jde označit za zbytečné plýtvání zdroji, časem, materiálem, znalostmi atd.

Metoda 5S

Metoda 5S se používá při praktikování pokročilejších metod Kaizen teorie. Klade si za cíl následování pracovních standardů a jejich stabilizaci. Pojmenování metody je odvozeno od počátečních písmen japonských slov: seiri – utřídit, seiton – uspořádat, seiso – udržovat pořádek, seiketsu – určit pravidla a shitsuke – upevňovat a zlepšovat.

Kanban

Kanban je metoda řízení projektů, kterou využívají podniky pro zvýšení efektivity týmové spolupráce a zlepšení interních procesů. Jedná se o vizuální systém správy úkolů, který směřuje ke zkracování prostojů a eliminaci nedokončené práce.

PDCA (Demingův cyklus)

Představuje nepřetržitý cyklus zlepšování kvality, ve kterém se opakují čtyři kroky: plánuj, proveď, kontroluj a zaveď. Důraz je kladen na interakci mezi vývojem, projekcí, produkcí a prodejem.

Autor: Petr Matuš

Jsem majitel společnosti Pematros, kde se věnuji obchodu a rozvoji firmy. Od roku 2015 dodáváme nové a použité regálové systémy do malých i velkých firem a to na klíč – od dopravy, montáže po následné revize.

Sledujte mě: LinkedIn