E-shop Rychlý kontakt Prohlédněte si recenze
Máte dotaz? +420 607 592 388 (Po - Pá: 08:00 - 17:00) | E-shop: +420 725 369 445 (Po - Pá: 08:00 - 17:00)

PROČ PEMATROS?


Jak třídit odpady ve firmě

Třídění odpadu je v mnoha českých domácnostech samozřejmostí, což potvrzuje údaj, že pravidelně odpad třídí přibližně tři čtvrtiny domácností v České republice. Pozadu nezůstávají ani různé firmy, kde bývá produkce odpadu výrazně vyšší. I přesto, že firmám hrozí při nesprávném nakládání s odpadem vysoké pokuty, však stále některé z nich odpad netřídí, nebo využívají pro likvidaci odpadu městské kontejnery. Často za tím přitom může stát pouhá neznalost, v článku se proto podíváme na to, jak odpad třídit a jak má nakládání s odpadem ve firmě správně vypadat.

Jak třídit odpad

Třídění odpadu je nedílnou součástí podnikání nehledě na velikost firmy, počet zaměstnanců či množství vyprodukovaného odpadu. Vzhledem k tomu, že případné využívání obecních nádob na tříděný odpad firmami je zakázáno a sankciováno, nezbývá nic jiného než do firmy pořídit vlastní popelnice a kontejnery na tříděný odpad. Popelnice a kontejnery mimo jiné pomohou se splněním podmínky, že odpad musí být zabezpečen proti úniku a odcizení.

Co všechno se musí podle zákona o odpadech třídit? Všechny tříděné druhy odpadu najdete v následujícím seznamu.

  • papír (modré kontejnery) – karton, lepenka, noviny, časopisy, sešity, kancelářský papír
  • plast (žluté kontejnery) – PET lahve, polystyren, obaly od jogurtů apod., igelitové sáčky a pytle
  • sklo (zelené kontejnery) – lahve, zavařovací sklenice, skleněné tabule
  • nápojový karton (oranžové kontejnery)
  • biologicky rozložitelný odpad (hnědé kontejnery)
  • elektrospotřebiče, baterie (červené kontejnery)
  • nebezpečný odpad – chemikálie, benzín, nafta, motorové oleje, barvy, hnojiva, stavební materiály s azbestem, zářivky

Při třídění odpadu se z důvodu neznalosti lze setkat s řadou typických chyb. Seznamte se s nejčastějšími chybami při třídění papíru, plastu a skla. Do modrých popelnic a kontejnerů nepatří křídový a voskovaný papír nebo silně znečištěné papírové výrobky. Do žlutých popelnic byste neměli dávat výrobky z PVC, gumu, plexisklo, molitan nebo obaly od nebezpečných chemikálií. V zelených kontejnerech na sklo by se pak neměly objevit monitory, žárovky, autosklo či keramika. 

Popelnice a kontejnery vybírejte podle množství produkovaného odpadu

Popelnice i kontejnery různých barev jsou k dostání v různých objemech, jejich velikost volte v závislosti na míře produkce příslušného typu odpadu a plánované četnosti svozů. Pokud pro ně máte dostatek prostoru, je výhodnější pořídit objemnější nádoby, protože nebudete muset připlácet za častější svoz. V případě, že budete produkovat velké množství odpadu, zvýšené frekvenci svozu se ale stejně pravděpodobně nevyhnete. Někdy se se společností zajišťující svoz můžete domluvit na vyvážení kontejnerů v nočních hodinách, aby nebyl narušen provoz v podniku.

Nyní pár tipů k volbě vhodného objemu kontejnerů a popelnic. Ve větších podnicích je na papír ideální koupit velký, 1100litrový kontejner z důvodu produkce velkého množství papírového odpadu v podobě použitého obalového materiálu. Často je vysoká také produkce plastového odpadu, takže zde platí to samé jako pro papírový odpad. Na sklo může i větších podnicích stačit popelnice, tento typ odpadu totiž nebývá ve firmách produkován v takovém objemu, ale samozřejmě existují výjimky. Velikost produkce dalších druhů tříděného odpadu je již velmi individuální záležitostí. Pro samostatně podnikající osoby nebo kanceláře s pouze několika zaměstnanci obvykle stačí popelnice o objemu 120 nebo 240 litrů.

Evidence odpadu

V případě, že alespoň jedna z provozoven firmy přesáhne v posledních dvou letech roční produkci 100 tun nebezpečného odpadu během obou let, musí firma povinně vést evidenci svého odpadového hospodářství. Evidence se vede pro každou provozovnu zvlášť. O evidovaných záznamech je pak nutné do stanoveného termínu poslat roční hlášení za uplynulý rok prostřednictvím formuláře na stránkách Informačního systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Povinností takové firmy je mít zaměstnance (nebo externího pracovníka), který bude mít na starost odborné nakládání s odpadem – odpadového hospodáře. Právě jeho práce bude zahrnovat vedení příslušných záznamů nebo jednání s úřady. Tuto funkci může vykonávat pouze osoba s vysokoškolským vzděláním, která se navíc odpadovému hospodářství v posledních deseti letech věnovala nejméně tři roky, případně osoba s maturitní zkouškou a pěti roky praxe v posledních deseti letech.

Živnostenský odpad

Likvidaci odpadu nemusí řešit jen velké podniky se spoustou zaměstnanců a velkou produkcí odpadu, ale tato povinnost platí také pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání. Tyto osoby produkují tzv. živnostenský odpad, který sice není zákonem přesně definován, ale považuje se za něj komunální a tříděný odpad vznikající v sektoru obchodu a služeb při nevýrobní činnosti.

Příslušná osoba může podle zákona o odpadech zajistit svoz odpadu buď na základě smlouvy s oprávněnou osobou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu, nebo prostřednictvím obecního systému nakládání s komunálními odpady na základě smlouvy s dotčenou obcí. Pokud se právnická či podnikající fyzická osoba zapojí se všemi druhy odpadu do obecního systému, nemusí vést evidenci odpadů.

V prvním případě je výhodné využít služeb některé ze svozových společností, která bude zajišťovat odvoz odpadu v domluvených termínech. Alternativou je odvoz živnostenského odpadu vlastními silami do sběrného dvora. Pokud odpad odvezete do sběrného dvora se stejnou místní příslušností jako vaše firma, za jeho vyhození nic neplatíte, v opačném případě ano.

Co se týká zapojení se do obecního systému nakládání s odpady, je třeba upozornit, že není povinností obcí nabídnout firmám tuto možnost, je to pouze jejich právo. Když tedy nebude tato možnost k dispozici, nezbývá než využít některou z výše zmíněných možností, a to platí i při produkci jiného než živnostenského odpadu.

Zdroje: