E-shop Rychlý kontakt Prohlédněte si recenze
Máte dotaz? +420 607 592 388 (Po - Pá: 08:00 - 17:00) | E-shop: +420 725 369 445 (Po - Pá: 08:00 - 17:00)

PROČ PEMATROS?


Optimalizace logistiky skladu a kdy na to?

Všechny firmy, které se zabývají výrobou a prodejem zboží, řeší interní logistiku (otázky spojené se skladováním a pohybem materiálu a zboží). Na správně vyřešeném logistickém procesu závisí úspěch celé firmy a proto je potřeba jej nepodceňovat a chytře jej optimalizovat.

Začínající podnikatelé pravděpodobně řeší spíše otázky výroby a prodeje, rozvoj výrobních kapacit či budování obchodní sítě. S rostoucími požadavky výroby a prodeje přichází potřeba rozšířit sklad, nakoupit techniku a přijmout další zaměstnance. V tuto chvíli by se mělo vedení firmy začít zajímat o optimalizaci skladu.

Co je to optimalizace skladu a co nám přinese

Optimalizace skladu je klíčem k efektivnímu provozu skladu jakékoliv velikosti. Proces optimalizace skladu zahrnuje:

 • automatizaci a určení jak ušetřit čas, prostor a zdroje při současném snížení chyb a zlepšení flexibility, řízení, komunikace a spokojenosti zákazníků
 • tok položek skladu
 • umístění jednotlivých produktů
 • skladování a systém vyhledávání zboží

Jak přistupovat k optimalizaci skladu?

Na začátku podnikání si na skladě možná začínající podnikatelé vystačí jen s tužkou a papírem. Jak se ale zásoby skladového zboží zvyšují, skokově rostou také náklady firmy.

V ideálním případě se otázka skladování a optimalizace řeší s předstihem, ještě než dojde k navýšení objemu zboží. Ve většině firem tomu tak ale není a optimalizace se řeší, až když firma narazí na první problémy s kvalitou zboží, nedostatkem skladových ploch nebo nedostatek zaměstnanců. 

Audit skladu a naše tipy k optimalizaci

Pro nalezené správného postupu optimalizace skladu je potřeba provést audit a analýzu samotné firmy.

Každý sklad a procesy v něm jsou unikátní a je nutno k nim přistupovat individuálně. Z našich zkušeností můžeme doporučit například:

 1. Analýzu a hodnocení současného stavu: Proveďte důkladný průzkum a zhodnocení současného stavu skladu, včetně jeho kapacity, provozních procesů a technologií.
 2. Identifikace slabých míst: Identifikujte slabá místa a oblasti, kde je prostor pro zlepšení efektivity, snížení nákladů a zvýšení rychlosti zpracování objednávek.
 3. Zavedení metody ABC analýzy: Pro řízení zásob použijte ABC analýzu, která kategorizuje produkty podle jejich důležitosti, četnosti objednávek a hodnoty.
 4. Zlepšení uspořádání skladu: Optimalizujte uspořádání skladu tak, aby byla zajištěna co nejlepší dostupnost zboží, minimalizace manipulace a snadný pohyb materiálu.
 5. Automatizace a digitalizace: Zvažte zavedení automatizace a digitalizace, jako jsou skladové řídicí systémy (WMS), automatické skladové systémy (AS/RS) nebo robotické technologie.
 6. Řízení zásob: Implementujte efektivní systémy řízení zásob, které pomáhají předcházet nadměrným nebo nedostatečným zásobám a zlepšují přesnost inventury.
 7. Výběr a školení zaměstnanců: Zaměřte se na výběr a školení zaměstnanců, aby byli schopni efektivně pracovat v optimalizovaném prostředí a přispívat ke zlepšení logistiky skladu.
 8. Standardizace procesů: Standardizujte a dokumentujte pracovní procesy, aby byly jasné a konzistentní pro všechny zaměstnance.
 9. Měření a sledování výkonnosti: Vytvořte systém měření a sledování výkonnosti, který umožní identifikaci oblastí pro zlepšení a zajistí, že úspory a výhody z optimalizace jsou udržitelné.
 10. Neustálé zlepšování: Zavádějte kulturu neustálého zlepšování a pravidelně provádějte revize a optimalizace procesů v rámci skladové logistiky.

Tip: Necítíte-li se na vytvoření auditu a analýzy podniku, můžete využít služeb externí firmy, která se těmito problémy zabývá.

Jak funguje ABC analýza?

ABC analýza je metoda pro optimalizaci řízení skladových zásob, která se zaměřuje na kategorizaci produktů podle jejich důležitosti a obratu. Tato metoda rozděluje zboží do tří kategorií – A, B a C. 

Kategorie A zahrnuje nejdůležitější produkty s nejvyšší hodnotou a obratem, které představují největší část celkových zásobových nákladů. Kategorie B zahrnuje produkty se střední hodnotou a obratem, zatímco kategorie C zahrnuje produkty s nejnižší hodnotou a obratem. 

ABC analýza umožňuje podnikům prioritizovat řízení zásob, soustředit se na produkty s nejvyšší hodnotou a zajistit, že jsou vždy dostupné a efektivně řízeny. Tím se snižuje riziko nedostatku zásob a zbytečných nákladů spojených s nadměrnými zásobami. Tato metoda také pomáhá při rozhodování o frekvenci kontroly zásob a míře kontroly pro jednotlivé kategorie, což vede k lepšímu řízení zásob a optimalizaci skladových nákladů.

Efektivita skladování

Úspěch podniku někdy vázne na nesprávném skladování zboží. V dnešní době jsou kladeny vysoké nároky na rychlost dodání zboží, proto zásobování firmy musí být především pružné. 

Skladování zboží musí být efektivní a cílem každé společnosti by mělo být snížit skladovací náklady na minimum.

Důležité je využít skladovací prostory na maximum. S tím snadno pomohou regály a regálové systémy, díky kterým lze vytvořit praktický sklad, ve kterém se veškeré zboží snadno dohledává.

Existuje několik typů regálů:

 • policové – pro drobnější zboží
 • paletové – pro velkoobjemové zboží a palety
 • mobilní – pro archivy a úsporu místa
 • konzolové – vhodné pro skladování tyčového a plošného materiálu

Urychlení expedice (pickování) se čtečkami EAN

Optimalizace skladu pomocí čteček EAN kódů může významně zlepšit efektivitu a přesnost skladových operací. Použitím čteček pro snímání EAN kódů na produktech je možné rychle a přesně zaznamenávat pohyb zboží v rámci skladu. Tato technologie umožňuje snadnější příjem, expedici a inventarizaci zásob, což vede ke zvýšení rychlosti a snížení chyb v těchto procesech. 

Díky čtečkám EAN kódů lze také snadno integrovat data se skladovými řídicími systémy (WMS), což usnadňuje sledování zásob v reálném čase a umožňuje lepší rozhodování v oblasti řízení zásob a plánování nákupu. Celkově čtečky EAN kódů přispívají k lepší organizaci skladu, zefektivnění procesů a snížení nákladů na logistiku.

Systémy pro sledování logistiky a optimalizaci skladu

Existuje několik systémů pro měření výkonnosti při optimalizaci skladu, které pomáhají sledovat a hodnotit efektivitu skladových operací. Jedním z běžně používaných systémů jsou klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs), které poskytují kvantitativní metriky pro sledování úspěšnosti různých aspektů skladového řízení.

Tyto KPIs mohou zahrnovat ukazatele jako je:

 • rychlost zpracování objednávek, 
 • přesnost inventury, 
 • využití skladové kapacity, 
 • produktivita zaměstnanců, 
 • doba expedice objednávek,
 • nebo náklady na manipulaci se zbožím. 

Systémy pro měření výkonnosti, jako jsou KPIs, umožňují podnikům identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení, a sledovat pokrok v průběhu času. To vede k lepšímu řízení a optimalizaci skladových procesů, což přispívá ke snížení nákladů a zvýšení efektivity celého řetězce zásobování.

Autor: Petr Matuš

Jsem majitel společnosti Pematros, kde se věnuji obchodu a rozvoji firmy. Od roku 2015 dodáváme nové a použité regálové systémy do malých i velkých firem a to na klíč – od dopravy, montáže po následné revize.

Sledujte mě: LinkedIn