E-shop Rychlý kontakt Prohlédněte si recenze
Máte dotaz? +420 607 592 388 (Po - Pá: 08:00 - 17:00) | E-shop: +420 725 369 445 (Po - Pá: 08:00 - 17:00)

PROČ PEMATROS?


Kontrola regálů aneb povinnosti zaměstnavatele

Každý zaměstnavatel má povinnost dodržovat zásady BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). BOZP je soubor opatření, která mají za cíl vytvořit takové podmínky, aby se při pracovní činnosti co nejvíce minimalizovalo riziko ohrožení lidského zdraví, ať už jde o zaměstnance společnosti, nebo další osoby. Činností, které je třeba v rámci BOZP dělat, je mnoho, jedná se totiž o velmi široký interdisciplinární obor. V tomto článku se proto zaměříme na jednu konkrétní oblast – na základní požadavky související s používáním regálů v provozovně společnosti, například ve skladu nebo archivu.

Kontrola pracovních a výrobních prostředků a zařízení

Nutnost provádět kontroly regálů stanovuje § 3 odst. 4 písm. a) nař. vl. č. 101/2005 Sb. Toto nařízení pověřuje zaměstnavatele povinností zajistit po celou dobu provozu a užívání pracoviště všechny potřebné kontroly, zkoušky a revize a jejich rozsah včetně stanovení termínů, kdy se budou tyto činnosti provádět.

Dále je nutné stanovit termíny údržby a případné rekonstrukce technického vybavení pracoviště v závislosti na jeho provedení, doporučení výrobce a způsob užívání s ohledem na specifika pracoviště. Zejména je třeba vzít v úvahu běžné i specifické rizikové faktory na konkrétním pracovišti, které mohou stát za zhoršením technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení. Do této definice spadají také regály.

Ustanovení písm. b) dává zaměstnavateli za povinnost dodržovat stanovené termíny kontrol, revizí a údržby. Kromě toho musí určit osobu, která bude v rámci svých pracovních povinností dodržování stanovených termínů u těchto činností zajišťovat a zodpovídat za jejich provedení.

Dle ustanovení písm. c) pak zaměstnavatel musí vést záznamy o kontrolách, revizích a údržbě dotčeného vybavení. Tyto záznamy následně musí uchovávat po stanovenou dobu v písemné či elektronické podobě. V případě regálů je minimální doba uchovávání záznamů stanovena do provedení další kontroly, revize či údržby a vytvoření nového záznamu.

Jak má kontrola regálů vypadat

Při kontrole regálů je vhodné postupovat podle doporučení výrobce regálů, který určuje, co se má kontrolovat. Výrobce může uvádět také informace o způsobu provedení kontroly, případně i jejich četnost.

U regálů se typicky kontrolují následující kritéria:

  • označení
  • nosnost
  • stabilita
  • svislost s ohledem na výšku regálů
  • vodorovnost s ohledem na délku regálů
  • ukotvení
  • poškození stojin a spojů
  • celkový stav

BOZP ve skladu

Sklady jsou vzhledem k tomu, že v regálech bývá uloženo velké množství materiálu a často se jedná o těžká břemena, místem s poměrně vysokým rizikem úrazu. Nelze se proto divit tomu, že bezpečnost práce ve skladu upravuje řada zákonů a bezpečnostních nařízení. Zmiňují například potřebu školení zaměstnanců, požadavky na podlahové plochy, minimální šířku uliček mezi regály nebo způsob ukládání materiálu do regálů. Podrobnější informace o těchto tématech naleznete v článku o BOZP ve skladu a u regálů.

Autor: Petr Matuš

Jsem majitel společnosti Pematros, kde se věnuji obchodu a rozvoji firmy. Od roku 2015 dodáváme nové a použité regálové systémy do malých i velkých firem a to na klíč – od dopravy, montáže po následné revize.

Sledujte mě: LinkedIn