Fakultní nemocnice Plzeň

Pro Fakultní nemocnici v Plzni jsme zajišťovali kompletní dodávku policových regálů pro archivní prostory. V této dodávce bylo nutné archivační regály opatřit roznášecími podložkami, aby byla regálová zátěž rozložena na větší část podlahy a tím zajištěno bezpečné užívání archivů. Součástí realizace byl přesun stávajících policových regálů do připravených prostor. 

Typ regálu Policové regály

Zobrazit všechny reference | Zpět na úvodní stránku