Státní fond životního prostředí ČR

Pro SFŽP jsme zajišťovali dodávku vysoko zátěžových policových regálů. V 1. fázi se jednalo o systém pro uložení 9.000 archivních krabic. Zakázku jsme realizovali od samého počátku s návrhem řešení a doporučením efektivní regálové technologie. Poté probíhala samotná instalace, která proběhla k oboustranné spokojenosti, a proto se Státním fondem životního prostředí spolupracujeme i nadále.

Zobrazit všechny reference | Zpět na úvodní stránku